domingo, 3 de abril de 2011

2.Estat del benestar a Espanya.
1.1.Quins serveis ofereix? Aspectes bàsics:

Sanitat: Amb independència del nivell d'ingressos, a Espanya qualsevol persona té dret a rebre assistència sanitària.

Educació: Necessitat de transmetre valors com ara la tolerància, respecte a les normes, convivència..). La educació és obligatoria fins als 16 anys.

Habitatge: D'acord amb la Constitució, tothom té dret a un habitatge digne.Mesures per poder garantir aquest dret: Reducció d'impostos en l'adquisició del primer habitatge; Habitatges de protecció oficial; Establir subvencions en funció del nivell d'ingressos.

Tipus de prestacions:

Prestacions universals: s'ofereixen gratuitament a tota la població, com per exemple sanitat o educació.

Prestacions contributives: Són per qui ha aportat una sèrie de quotes a la seguretat social, com per exemple pensions de jubilació, per les cuals és necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys.

Prestacions socials: Les més solidàries, ja que els beneficiats són col·lectius amb recursos escassos o nuls.

Finançament:

Mixte: per una banda, per les cotitzacions de totes les persones que treballen i dels impostos de tots els espanyols.

1.2. Concretament, les FUNCIONS de l'estat del benestar són:
No hay comentarios:

Publicar un comentario