viernes, 1 de abril de 2011

6.Perspectives de futur

1.Reforçar el consens social al voltant de l’Estat del benestar:
-Desenvolupament de polítiques de reedistribució de la renda i la riquesa.
-Major protecció i cohesió social
-Desenvolupament comunitari, equitetat
-Sostenibilitat ecològica.

2.Millorar la gestió pública en l’esfera de les polítiques socials:
-Noves tècniques flexibes i autònomes.
-Titularitat, finançament i provisió.
-Estimular i racionalitzar la despesa pública.

3.Millorar la estructura de l'Estat de benestar:
-Rigor i eficàcia el frau social.
-Mecanismes complementaris d'assegurança púbilca.

4.Modificar prioritats:
-Educació
-Polítiques actives de creació de treball (reducció de l'atur)
-Prevenció de la salut.


"El desenvolupament de l’Estat del benestar, tal com avui se’l reconeix, es basa en una acció pública centrada en dues direccions centrals: els mecanismes d’assegurament públic (principalment pensions i atur) i la provisió de béns i serveis (principalment en el terreny de la sanitat i l’educació). La universalització d’aquests mecanismes de provisió i assegurança és a la base del model de societat solidària que caracteritza la segona meitat del segle XX, un model que combina creixement econòmic i progrés social."

Font: CONVENCIÓ CÍVICA CATALANA
PER A LA RENOVACIÓ DE LA CULTURA POLÍTICA

No hay comentarios:

Publicar un comentario