viernes, 1 de abril de 2011

4.Distribució de la despesa en protecció social.CatalunyaEspanya


Recessió
Major despesa

Conclusió


Font: Idescat (Catalunya) i Eurostat (juliol 2007)


Idees clau:

1.Vellesa (41,5%) i sanitat(30%) són els pilars de la protecció social a Catalunya i Espanya.

2.La taxa d'atur s'ha anat reduint des de l'any 1991 al 2003. (10-15% respectivament)

3.Menys recursos per a la funció familiar (Catalunya 2,7%; 3,5% Espanya)

4.El pes de la despesa destinada a habitatge sobre el conjunt és molt baixa a Catalunya i Espanya (0,5% i 0,8%, respectivament)

5.En relació  amb les polítiques de família i habitatge, a Espanya (i a  Catalunya)  les bonificacions fiscals en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) tenen  un pes important en el volum de recursos destinats a aquestes polítiques.

6.A Catalunya,  l’evolució de la distribució funcional al llarg del període mostra la pèrdua de pes de la funció atur (9,4 punts) i un augment de la participació de la despesa destinada a vellesa (5,3 punts), malaltia (3 punts) i família (1,3 punts).
No hay comentarios:

Publicar un comentario