viernes, 1 de abril de 2011

5.Distribució de serveis sanitaris a Catalunya.


Font: Atenció a la infància i l'adolescència. 2009Centres i places. Per tipus. Comarques, àmbits i províncies (IDESCAT)
-Barcelona és l'ambit territorial amb un major percentatge de centres sanitaris: educatius, oberts i d'acollida. 

-L'àmbit metropolità, tot a ser un espai geogràfic reduit, té una densitat de població molt alta, per aquest motiu, es reuneixen una gran quanitat de serveis sanitàris.

-Les altres regions catalanes, menys el cas de l'Alt Pirineu, tenen una disposició de serveis adequada a la quantitat d'habitants i l'espai geogràfic que ocupa. 

-Per contra, en el cas de l'Alt Pirineu, al ser una zona geogràfica muntanyosa, la seva densitat de població respecte a les altres regions, és molt baixa. Tot el contrari que en l'ambit metropolità (molt terreny- poca densitat de població).

No hay comentarios:

Publicar un comentario