sábado, 2 de abril de 2011

3.Estat del benestar a Catalunya.


L'estat del benestar català està poc desenvolupat i es va allunyant de la mitjana europea.

Causa: Catalunya es troba en Dèficit Fiscal amb l'Estat, és a dir, la Generalitat ha gastat més diners dels que tenia, i per aquest motiu, el dèficit.  Ara bé, l'anàlisis dels ingressos i de les despeses de la Generalitat mostra que el Dèficit Fiscal és insuficient per explicarr el subdesenvolupament del Benestar a Catalunya.

Exemples:

Ingressos: 
Els ingressos de la Generalitat equivalen a la mitjana espanyola.
[Mitjana Comunitats Autònomes: 1976€]Despesa Pública: 
La Despesa Pública de la Generalitat està a la cua de l'Estat espanyol.
[Mitjana Comunitats Autònomes: 1631€]La Despesa Educativa de la Generalitat és la més baixa d'Espanya.
[Mitjana Comunitats Autònomes: 617€]


Font: Pressupostos de les diverses Comunitats Autònomes (Institut Nacional d'Estadística)

No hay comentarios:

Publicar un comentario